На 13.04.2016 в зала на БИТСП ще се проведе конференция

На 13.04.2016 в зала на Балкански институт по труда и социалната политика предстои да се проведе финална конференция относно проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕСУРСНА ЕФИКАСНОСТ ЧРЕЗ ПО-ДОБРО ЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ“

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.