Открита процедура за избор на изпълнител

"Публична покана за избор на изпълнител с предмет "Организация на кетъринг за обучения на място" по проект "Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено съзнание"

Новини

19.01.2016
На 19.01.2016 БИТСП проведе конференция по проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕСУРСНА ЕФИКАСНОСТ

Целите на схемата са повишаване на административния капацитет на държавните и общински органи и институции за планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия /ЕЕ и ВЕИ/ чрез предоставяне на обучения и консултации.

12.01.2016
Стартиране на проект "Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено

БИТСП стартира обучения по проекта за служители на общински и държавни администрации в София и Перник на 11.01.2016 г. по темите за енергийна ефективност и възобновяема енергия

30.12.2015
Открита процедура за избор на изпълнител

"Публична покана за избор на изпълнител с предмет "Организация на кетъринг за обучения на място" по проект "Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено съзнание"

Oще Новини »

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.